เรื่อง : การพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาตการลาไปต่างประเทศ

การพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาตการลาไปต่างประเทศ 25 ตุลาคม 2562 (16:23 น.)   เข้าชม 3314

การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ

การพิจารณาการอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ

หนังสือนำ
https://drive.google.com/file/d/1oT_84VodFSR6X06Da-3Qao2BDc2qPEJG/view?usp=drivesdk

แนวปฏิบัติ
https://drive.google.com/file/d/1ZE7QyldhXD55DzwWTs6TNLxNuBpJMSC5/view?usp=drivesdk

การกลั่นกรองข้อมูล
http://spm31.youweb.info/modules/book/upload_files/1570673777x1890752012_3.pdf

แบบรายงาน
http://spm31.youweb.info/modules/book/upload_files/1570673777x1890752012_4.pdf

แบบขออนุญาต
http://spm31.youweb.info/modules/book/upload_files/1570673777x1890752012_5.pdf