เรื่อง : แนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 พฤศจิกาคม 2562 (11:53 น.)   เข้าชม 3229

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคามแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา และคณะครู ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา