เรื่อง : เลื่อนการสอบสัมภาษณ์บุคคล ตำแหน่งพนักงานจัดทำข้อมูลและประมวลผล สำนักงานบุคลากรโรงเรียนบุญวัฒนา

เลื่อนการสอบสัมภาษณ์บุคคล ตำแหน่งพนักงานจัดทำข้อมูลและประมวลผล สำนักงานบุคลากรโรงเรียนบุญวัฒนา 28 พฤศจิกาคม 2562 (16:16 น.)   เข้าชม 2831

เลื่อนการสอบสัมภาษณ์บุคคล

ตำแหน่งพนักงานจัดทำข้อมูลและประมวลผล

สำนักงานบุคลากรโรงเรียนบุญวัฒนา