เรื่อง : ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา

ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา 03 ธันวาคม 2562 (12:51 น.)   เข้าชม 3683

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายวิลาศ ดวงเงิน และคณะครูโรงเรียนบุญวัฒนา ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา