เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 มกราคม 2563 (18:02 น.)   เข้าชม 3661

ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว