เรื่อง : ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ญี่ปุ่น จีน เกาหลี (JCK Camp)

ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ญี่ปุ่น จีน เกาหลี (JCK Camp) 23 มกราคม 2563 (10:38 น.)   เข้าชม 4786

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม ญี่ปุ่น จีน เกาหลี (JCK Camp) ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา