เรื่อง : ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ ISMEP

ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ ISMEP 02 กุมภาพันธ์ 2563 (13:44 น.)   เข้าชม 5360

ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แบบเข้ม
( intensive science mathematics english program : ISMEP)