เรื่อง : ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ English Program : EP

ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ English Program : EP 02 กุมภาพันธ์ 2563 (13:50 น.)   เข้าชม 5518

ประกาศ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ในโครงการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563