เรื่อง : ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ SMTE

ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษ SMTE 02 กุมภาพันธ์ 2563 (13:54 น.)   เข้าชม 7071

ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
( Enrichment program of science mathematics technology and environment : SMTE)