เรื่อง : การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 กุมภาพันธ์ 2563 (14:36 น.)   เข้าชม 3733

การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563