เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 02 มีนาคม 2563 (16:55 น.)   เข้าชม 2953

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ SMTE

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องสอบ จำนวน 3 ห้อง