เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ISMEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ISMEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 02 มีนาคม 2563 (17:04 น.)   เข้าชม 4970

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ISMEP

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องสอบ จำนวน 17 ห้อง