เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ISMEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แก้ไขเลขประจำตัวสอบ)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ISMEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แก้ไขเลขประจำตัวสอบ) 05 มีนาคม 2563 (14:00 น.)   เข้าชม 1990

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ISMEP

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องสอบ จำนวน 17 ห้อง