เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ISMEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แก้ไขเลขประจำตัวสอบ)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ISMEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แก้ไขเลขประจำตัวสอบ) 05 มีนาคม 2563 (14:02 น.)   เข้าชม 1628

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ISMEP

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องสอบ จำนวน 6 ห้อง