เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แก้ไขเลขประจำตัวสอบ)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แก้ไขเลขประจำตัวสอบ) 05 มีนาคม 2563 (14:06 น.)   เข้าชม 1772

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ SMTE

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องสอบ จำนวน 8 ห้อง