เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แก้ไขเลขประจำตัวสอบ)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แก้ไขเลขประจำตัวสอบ) 05 มีนาคม 2563 (14:08 น.)   เข้าชม 1634

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ SMTE

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องสอบ จำนวน 3 ห้อง