เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินการตามคำแนะนำ การป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่-2019 สำหรับสถานศึกษา

ขอความร่วมมือดำเนินการตามคำแนะนำ การป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่-2019 สำหรับสถานศึกษา 06 มีนาคม 2563 (15:36 น.)   เข้าชม 1412

ขอความร่วมมือดำเนินการตามคำแนะนำ
การป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่-2019
สำหรับสถานศึกษา