เรื่อง : เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร โรงเรียนบุญวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563

เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร โรงเรียนบุญวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563 06 มีนาคม 2563 (16:04 น.)   เข้าชม 3267

เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร
โรงเรียนบุญวัฒนา

ประจำปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการเสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารโรงเรียนบุญวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563