เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารจากการยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร โรงเรียนบุญวัฒนา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหารจากการยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร โรงเรียนบุญวัฒนา 25 มีนาคม 2563 (16:31 น.)   เข้าชม 1423

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาขายอาหาร

จากการยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหาร

โรงเรียนบุญวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563