เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 22 พฤษภาคม 2563 (18:01 น.)   เข้าชม 4019

 

----------------------------------------------

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จำนวน 189 คน