เรื่อง : การลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 25 พฤษภาคม 2563 (15:53 น.)   เข้าชม 5569

 

เข้าสู่ระบบ SGShttps://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx