เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 03 มิถุนายน 2563 (09:44 น.)   เข้าชม 4866

ประกาศผลสอบคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1