เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมเรียบร้อย

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3 ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมเรียบร้อย 09 มิถุนายน 2563 (18:10 น.)   เข้าชม 2801

ข้อมูลแสดงตามห้อง และเลขที่ตามลำดับ

หากไม่ปรากฏชื่อ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

เข้าสู่ระบบ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx