เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 09 มิถุนายน 2563 (19:25 น.)   เข้าชม 27989

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hgT0g97A62ToenBNFW_arySQk6R9mCmt

 

ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hgT0g97A62ToenBNFW_arySQk6R9mCmt

 

ประเภทความสามารถพิเศษ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hgT0g97A62ToenBNFW_arySQk6R9mCmt

 

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hgT0g97A62ToenBNFW_arySQk6R9mCmt

 

ตัวสำรอง
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hgT0g97A62ToenBNFW_arySQk6R9mCmt