เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 09 มิถุนายน 2563 (19:56 น.)   เข้าชม 20258

คลิกเพื่อดูรายชื่อแต่ละกลุ่มการเรียน

กลุ่มการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1EqnjlDvDeL9s6ydTQeXk0JyZBblhFXer 

กลุ่มการเรียนที่ 2 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1isE4nhWTnVRVVfwZC1xfFrUqMqw5lnx- 

กลุ่มการเรียนที่ 3 ภาษาไทย - สังคมศึกษา - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
https://drive.google.com/open?id=1ThZDcpRNdTHvY3USc0MH_sc0R0ogOd69 

กลุ่มการเรียนที่ 4 ภาษาศาสตร์ (ภาษาจีน)
https://drive.google.com/open?id=18Fmcy8po6Xnl0BcZq1EkC0bCzoWSQ1tE 

กลุ่มการเรียนที่ 4 ภาษาศาสตร์ (ภาษาญี่ปุ่น)
https://drive.google.com/open?id=1geUAFiTXQD1k75EeUJfgKzBz19vBF8E0 

กลุ่มการเรียนที่ 4 ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
https://drive.google.com/open?id=1WW-c13DI2JKgeRwkqafYji_ABICu_0F2 

เงื่อนไขพิเศษ
https://drive.google.com/open?id=1X_KoEQwFL0pldgSpRpVOUdaFqiyMQgPJ 

-----------------------------------------------------------------------------------