เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (ตัวสำรอง)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (ตัวสำรอง) 10 มิถุนายน 2563 (10:28 น.)   เข้าชม 3039

รายชื่อนักเรียนติดตัวสำรอง ไม่ต้องมารายงานตัว

โรงเรียนจะติดต่อนักเรียนหลังมีการสละสิทธิ์

สำรองกลุ่มการเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1Lk-ABTjP15dN6DUycpUaIIXaL5VcZIQD 

สำรองกลุ่มการเรียนที่ 2 ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/open?id=1Z5ULMxI0ZrMo7I1bMZC8D8AzBL929qGx 

สำรองกลุ่มการเรียนที่ 3 ภาษาไทย - สังคมศึกษา - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
https://drive.google.com/open?id=1LwzXWTynvanxIBzKz3MbJhjz8inCbulG 

สำรองกลุ่มการเรียนที่ 4 ภาษาศาสตร์ (ภาษาจีน)
https://drive.google.com/open?id=15k2M-EwZogSh7fXxjFILKHh69WfCbfdn 

สำรองกลุ่มการเรียนที่ 4 ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
https://drive.google.com/open?id=1IYqYXFvQSIAi-FeGaNLdCMIXPyz6DkkN