เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 13 มิถุนายน 2563 (00:56 น.)   เข้าชม 7141

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ห้อง ม.1/5 ถึง ม.1/16 

คลิกที่ link เพื่อดูรายชื่อแต่ละห้องเรียน

https://drive.google.com/drive/folders/10n4tPgFu2eY3C1eVkDEtgX30DmWeSPx_?usp=sharing