เรื่อง : กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ปี 2563

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ปี 2563 18 สิงหาคม 2563 (16:13 น.)   เข้าชม 988

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 สิงหาคม 2563

ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/eisArtMQhMFNLvn57