เรื่อง : ประกาศผูู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าพนักงานจัดทำข้อมูลและประมวลผล สำนักงานทะเบียนและวัดผล

ประกาศผูู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าพนักงานจัดทำข้อมูลและประมวลผล สำนักงานทะเบียนและวัดผล 19 สิงหาคม 2563 (12:49 น.)   เข้าชม 1295