เรื่อง : โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ ม.4 ปี 2563

โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ ม.4 ปี 2563 27 สิงหาคม 2563 (16:19 น.)   เข้าชม 1070

โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวม 14 โรงเรียน ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563

 

https://drive.google.com/drive/folders/1UFu8W_W168JNX4hyMy8QiKShfytlB3Jn?usp=sharing