เรื่อง : การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE 19 กันยายน 2563 (11:35 น.)   เข้าชม 1242

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนปากช่อง สพม.31 นครราชสีมา

ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/WG4dvaRfrhBckWgX7