เรื่อง : การแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “เกษแก้วโกเมน” 2563

การแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ “เกษแก้วโกเมน” 2563 19 กันยายน 2563 (11:48 น.)   เข้าชม 945

คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

 1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมพร สุหัตถาพร 
 2. นางอรวรรณ ขอพลอยกลาง
 3. นางประไพพิศ ชาญศิลป์
 4. นางสาวสุกัลยา วรรณโชติ
 5. นางยุวณี ครองสนั่น
 6. นางวรพร ลำพงษ์เหนือ
 7. นางโสภิต บุญทน
 8. นางสาวเกษรา มีลาภ
 9. นายดิเรก หมอยา
 10. นางคนึง ตะติโชติพันธุ์
 11. นางเสาวลักษณ์ ภู่เจริญ
 12. นางอังคณา ออนโคกสูง
 13. นางนงนุช สุขมงคล

ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/ePf11SRWx3Gwc4mj9