เรื่อง : ต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

ต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 19 กันยายน 2563 (11:54 น.)   เข้าชม 907

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา