เรื่อง : พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ฉลองโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นมีผู้สอบธรรมศึกษาได้มากลำดับที่ 2 (ธรรมยุต)

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ฉลองโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นมีผู้สอบธรรมศึกษาได้มากลำดับที่ 2 (ธรรมยุต) 16 ตุลาคม 2563 (10:17 น.)   เข้าชม 887

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ฉลองโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นมีผู้สอบธรรมศึกษาได้มากลำดับที่ 2 (ธรรมยุต) โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/YSM9DXLXo1Wyw7St7