เรื่อง : แนวปฏิบัติในการชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา

แนวปฏิบัติในการชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา 27 ตุลาคม 2563 (09:09 น.)   เข้าชม 1358

 

ประกาศโรงเรียนบุญวัฒนา เรื่อง สร้างความเข้าใจให้สาธารณชนทราบ

https://boon.ac.th/main/index.php?page=news&id_news=20201026212611