เรื่อง : แนะแนวระบบ "TCAS 64" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แนะแนวระบบ "TCAS 64" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 08 พฤศจิกาคม 2563 (12:50 น.)   เข้าชม 704

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา "TCAS 64"  โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ. เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/LT3K5znyUfdwjmuu7