เรื่อง : กิจกรรม “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2563

กิจกรรม “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2563 08 พฤศจิกาคม 2563 (13:28 น.)   เข้าชม 677

นายนิรมิตร ดวดกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2563 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา