เรื่อง : พิธีมอบเกียรติบัตร สำเร็จการศึกษา หลักสูตรความร่วมมือศิลป์ "การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่" ปี 2563

พิธีมอบเกียรติบัตร สำเร็จการศึกษา หลักสูตรความร่วมมือศิลป์ "การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่" ปี 2563 08 พฤศจิกาคม 2563 (13:38 น.)   เข้าชม 791

 

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/jorRf5J7gUcNDoN38