เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 08 พฤศจิกาคม 2563 (13:49 น.)   เข้าชม 692

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 40 ปี บุญวัฒนา