เรื่อง : ติวธรรมศึกษา ปี 2563

ติวธรรมศึกษา ปี 2563 15 พฤศจิกาคม 2563 (15:09 น.)   เข้าชม 800

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดติวธรรมศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา