เรื่อง : โรงเรียนบุญวัฒนายินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูบุคลากรโรงเรียนบ้านบุกระโทก โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

โรงเรียนบุญวัฒนายินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูบุคลากรโรงเรียนบ้านบุกระโทก โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 26 พฤศจิกาคม 2563 (11:32 น.)   เข้าชม 907

โรงเรียนบุญวัฒนายินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูบุคลากรโรงเรียนบ้านบุกระโทก โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา