เรื่อง : จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 26 พฤศจิกาคม 2563 (11:54 น.)   เข้าชม 895

จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา