เรื่อง : กำหนดการตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2/2563

กำหนดการตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2/2563 27 พฤศจิกาคม 2563 (11:03 น.)   เข้าชม 1897

วันที่ 1 และ 2 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนสถานที่เป็นบริเวณชั้นล่างอาคาร 4

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ด้วยคลินิกเด็กและโรคภูมิแพ้ แพทย์หญิงสุนทรี ฐิติผกายแก้วได้รับการคัดเลือกในการเข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ราคาเข็มละ 450 บาท (ตามความสมัครใจ) วัคซีนนี้สอดคล้องกับเชื้อที่กำหนดสำหรับซีกโลกเหนือ โดยองค์การอนามัยโลก สำหรับฤดูกาล 2020 - 2021 มี 4 สายพันธุ์ นักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนติดต่อที่งานอนามัยโรงเรียน