เรื่อง : การอบรมสัมมนาครูผู้สอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปี 2563

การอบรมสัมมนาครูผู้สอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปี 2563 06 ธันวาคม 2563 (17:55 น.)   เข้าชม 801

การอบรมสัมมนาครูผู้สอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา (ธ) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 31 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563

 

ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/eki7eCTrpbjL9jtj9