เรื่อง : สวดพระอภิธรรมและร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ “หลวงพ่อใหญ่” พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร)

สวดพระอภิธรรมและร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ “หลวงพ่อใหญ่” พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) 11 มกราคม 2564 (12:38 น.)   เข้าชม 945

คณะครูโรงเรียนบุญวัฒนาร่วมสวดพระอภิธรรมและร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ “หลวงพ่อใหญ่” พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุทธจินดา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา