เรื่อง : พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 15 กุมภาพันธ์ 2564 (12:13 น.)   เข้าชม 795

งานชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดกิจกรรมระดมและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนนักเรียนที่มีความประพฤติดี และยกย่องให้กำลังใจนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน รวมผู้รับทุน 261 คน

กิจกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา

 

ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/tjGgBYdhyt9YFNRw8