เรื่อง : พิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

พิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 17 กุมภาพันธ์ 2564 (13:17 น.)   เข้าชม 911

พิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการระดมทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/pav9fyBhSpfpH4eW8