เรื่อง : กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2 14 มีนาคม 2564 (23:52 น.)   เข้าชม 1201

โครงการการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนบุญวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายพักแรมชั่วคราว โรงเรียนบุญวัฒนา

 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก https://photos.app.goo.gl/nQVoRTGKGWvGsdUS6