เรื่อง : รับการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (OBECQA)

รับการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (OBECQA) 15 มีนาคม 2564 (11:36 น.)   เข้าชม 2223

คณะกรรมการการตรวจเยี่ยมประเมิน (Site Visit) โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อรับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

 

ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/ZALdmTmK5XpsXXpm6