เรื่อง : อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่อาชีพ Thailand 4.0

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่อาชีพ Thailand 4.0 15 มีนาคม 2564 (17:08 น.)   เข้าชม 775

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่อาชีพ Thailand 4.0 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ วันที่ 11 มีนาคม 2564 

ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/VcRXMJ4wocgMJwE47